TTO - Trong gia đình, bố mẹ và con cái cũng bận rộn nên phân chia công việc nhà để mọi người trong gia đình cùng tham gia và giúp đỡ nhau là rất quan trọng.