Có lẽ, hơn ai hết Domenech là người hiểu rõ sự lợi hại của bộ đôi Ribery - Benzema. Đi tìm một người phù hợp với "canh bạc" Henry hay tận dụng sự hiệu quả của Benzema và Ribery, câu trả lời chỉ còn phụ thuộc vào Domenech.