Hôm nay 13/11, Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật thể thức trưng mua, trưng dụng tài sản cá nhân, tổ chức nhằm đáp ứng đầy đủ, kịp thời về tài sản của Nhà nước trong trường hợp xảy ra các nguy cơ, như chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tai nạn hoặc các tình huống cấp thiết khác đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và tính mạng, sức khỏe của công dân, tài sản của Nhà nước.