QĐND Online - Tính đến hết tháng 10 - 2010, Hội đồng chính sách các huyện Yên Thủy, Kỳ Sơn, Lương Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc và Lạc Sơn đã tổ chức chi trả trợ cấp một lần (đợt 3) cho gần 3.000 người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là số quân nhân có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương, chưa được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định 142 ngày 27-10-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng số tiền chi trả trong đợt này đạt gần 9 tỷ đồng.

Cùng với đợt chi trả này, tính đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xét duyệt 3 đợt hồ sơ cho 9.397 đối tượng. Trong đó Quân khu 3 đã có quyết định hưởng trợ cấp cho 5.186 đối tượng với số tiền trợ cấp trên 23 tỷ đồng. Xác định việc giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo Quyết định 142 đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với những đóng góp của quân nhân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ; do đó, Ban chỉ đạo 142 của tỉnh đã giao cho ban chỉ đạo các huyện, thành phố tiếp tục rà soát tiến hành xét duyệt các hồ sơ có giấy tờ liên quan và hồ sơ không có giấy tờ. Theo kế hoạch, cấp xã, huyện cơ bản hoàn thành việc xét duyệt hồ sơ cho các đối tượng này vào tháng 10, ở cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 11-2010 để trình cấp trên ra quyết định. Tuấn Anh