(Tài chính) Mới đây Cục Thuế TP. Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn về việc chi trả thu nhập cho các cán nhân là công chức kiêm nhiệm thuộc các sở, ban ngành làm việc trên địa bàn Thành phố. Đây là một vấn đề đang được các đơn vị hành chính nhà nước quan tâm trong thời gian qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo công văn hướng dẫn của Cục Thuế TP. Đà Nẵng, các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thù đã được quy định tại Khoản 2c Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN.

Theo đó, tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật vè chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng quy định các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo Khoản 1i Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Căn cứ các quy định trên, đối với các trường hợp chi trả thu nhập cho các cá nhân làm việc tại đơn vị là những công chức kiêm nhiệm thuộc các sở, ban ngành thì khoản thu nhập nêu trên thuộc khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công khi tính thuế TNCN. Đơn vị có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN với mỗi lần chi trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân quy định tại Khoản 1i Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC.