P.V

Chi tra 147 ty dong cho 20/29 xa, thi tran vung bien - Anh 1

(Cadn.com.vn) - TT-HUẾ- Đến ngày 31-10, toàn tỉnh đã thực hiện chi trả (đợt 1) tiền bồi thường sự cố môi trường biển cho 20/29 xã, thị trấn vùng biển, với tổng số tiền là 147 tỷ đồng. Các địa phương triển khai công tác chi trả tiền bồi thường cho dân do sự cố môi trường biển đảm bảo minh bạch, an toàn, thuận lợi, thực hiện theo nguyên tắc: Chi trả cho những xã có ít đối tượng bị ảnh hưởng trước, sau đó tiến hành chi trả ở những xã, thị trấn có nhiều đối tượng bị ảnh hưởng. Các huyện đã hoàn thành việc chi trả đợt 1 gồm: Phú Lộc 11/11 xã, với tổng số tiền đã chi trả hơn 63 tỷ đồng; H. Phú Vang 8/8 xã, thị trấn với tổng số tiền đã chi trả hơn 58 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng tiếp tục thống kê những hộ, cá nhân thuộc 7 nhóm đối tượng theo quy định; mỗi địa phương thành lập 2-3 tổ chi trả tiền nhằm giám sát, giải quyết các vướng mắc của người dân.

Thống kê bước đầu, đến thời điểm này toàn tỉnh có 3.988 tàu, thuyền với 7.204 lao động bị ảnh hưởng; gần 24.000m2 nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; khoảng 10.000 lao động bị mất thu nhập... do sự cố môi trường biển. Tổng mức bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển trên địa bàn tỉnh gần 750 tỷ đồng, trong đó kinh phí tạm cấp để chi trả đợt 1 là 400 tỷ đồng.