(Zing) - Tại cơ sở Đà Nẵng, Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển 240 chỉ tiêu bậc đại học, 300 chỉ tiêu bậc cao đẳng. Trường tuyển khối C và D1.

>> >> >> >> Tuyển sinh 2012: cung cấp online cuốn 'Những điều cần biết'

Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội tại Đà Nẵng, thuộc Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội (trước đây là Trường Cao đẳng Văn thư lưu trữ Trung ương I), được thành lập theo Quyết định số 986/QĐ – BNV ngày 30/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và được UBND Thành phố Đà Nẵng cho phép đặt văn phòng đào tạo tại Thành phố Đà Nẵng theo Quyết định số 4443/QĐ-UBND ngày 30/6/2006.

Trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp và nghề thuộc các lĩnh vực tổ chức hành chính, văn phòng,... Trường cũng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác văn thư, lưu trữ văn phòng, thông tin thư viện, theo yêu cầu của các cơ quan tổ chức, phù hợp với năng lực đào tạo của trường, góp phần cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh phía Nam.

Thông tin thêm về trường tại địa chỉ: http://www.truongnoivu.edu.vn

Dưới đây là thông tin chi tiết về tuyển sinh vào trường:

STT

Bậc, ngành

Chỉ tiêu, mã ngành

Ghi chú

1. BẬC ĐẠI HỌC

Thời gian đào tạo 04 năm

Khối thi: C, D1

240

- Ngày thi: Ngày 9,10/07/2012 (theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo)

- Đối tượng dự thi: Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Thí sinh chú ý: Ký tự cuối cùng của mã ngành (D) được ghi liền kề các ô ghi mã ngành, ví dụ ngành Quản trị Văn phòng được ghi như sau:

D

3

4

0

4

0

6

D

01

Quản trị Văn phòng

D340406D

02

Lưu trữ học

D320303D

03

Quản trị Nhân lực

D340404D

2. BẬC CAO ĐẲNG

Thời gian đào tạo 03 năm

300

- Xét chuyển điểm thi tuyển sinh Đại học cho thí sinh dự thi vào Trường.

- Xét nguyên vọng 2, 3 của thí sinh thi vào các trường cùng khối (C, D1).

01

Khoa học Thư viện

C320202D

02

Quản trị Nhân lực

C340404D

03

Quản trị Văn phòng

C340406D

Văn thư – Lưu trữ

Hành chính học

Hành chính Văn thư

04

Dịch vụ Pháp lý

C380201D

3. HỆ LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG CHÍNH QUI VÀ HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

01

Gồm các nành: Quản trị Văn phòng, Văn thư Lưu trữ, Quản trị Nhân lực

Thời gian đào tạo: 18 tháng đối với hệ liên thông; 03 năm đối với hệ vừa làm vừa học.

4. BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN

01

Nghiệp vụ Soạn thảo văn bản, nghiệp vụ Văn thư lưu trữ, Nghiệp vụ Thư viện, Nghiệp vụ Văn phòng thống kê,…

Thời gian: từ 1 tuần – đến 3 tháng

Ban Tư vấn Tuyển sinh

Theo Infonet.vn