(GDVN) - Trường Đại học Luật Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.