Chiều 5/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi minh họa tốt nghiệp THPT 2017. Báo Người Đưa Tin xin chuyển đến độc giả đề 3 môn Toán, Lí, Hóa.

Môn Toán:

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 1

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 2

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 3

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 4

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 5

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 6

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 7

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 8

Môn Lí:

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 9

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 10

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 11

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 12

Môn Hóa:

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 13

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 14

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 15

Chi tiet de thi THPT quoc gia minh hoa 3 mon: Toan, Li, Hoa - Anh 16

Công Luân