Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chi thi ve lanh dao Dai hoi Cong doan cac cap - Anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh:Trí Dũng/TTXVN

Chỉ thị nêu rõ Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức công đoàn trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Để Đại hội đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đối với tổ chức công đoàn và phong trào công nhân; chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội dung và nhân sự phục vụ đại hội; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời những kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn như: thu nhập, nhà ở, đời sống văn hóa tinh thần…

Trong Chỉ thị, Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau đại hội. Thời gian tiến hành Đại hội Công đoàn các cấp là từ quý III/2016 đến hết quý II/2018. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII sẽ tổ chức vào quý III/2018.