P.V

Chi so gia tieu dung tang 0,83% - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Ngày 28-10, Tổng cục Thống kê công bố báo cáo cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2016 tăng 0,83% so với tháng 9-2015 và tăng 4,09% so với cùng kỳ năm 2015. Theo đó, CPI tháng này đã tăng 4% so với tháng 12-2015 đồng thời CPI bình quân 10 tháng của năm so với cùng kỳ tăng 2,27%.

Theo Báo cáo thống kê, 9 trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có mức giá tăng. Cụ thể, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh nhất (+10,07%), tiếp đến là nhóm giao thông tăng 2,02%. Nhóm có mức tăng thấp nhất là thiết bị và đồ dùng gia đình (+ 0,04%). Bên cạnh đó, tháng này có hai nhóm giảm giá là văn hóa, giải trí và du lịch (-0,02%), bưu chính viễn thông giảm (-0,12%).

Tháng 10-2016, lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) chỉ tăng 0,07% so với tháng 9 và tăng 1,86% so với cùng kỳ.