VNX Allshare đại diện cho 92% giá trị vốn hóa và gần 94% giá trị giao dịch toàn thị trường, trong đó HOSE chiếm hơn 90% giá trị vốn hóa.

Chi so chung cua hai san chung khoan se co 451 co phieu - Anh 1

Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) cho hay, tại lễ ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác (MoU) giữa HOSE, HNX và VSD vào ngày 30/9 vừa qua, hai sở giao dịch chứng khoán đã giới thiệu Chỉ số VNX Allshare.

VNX Allshare là chỉ số giá được tính toán theo phương pháp giá trị vốn hóa điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng. Điều kiện để các cổ phiếu niêm yết trên HOSE và HNX được đưa vào rổ VNX Allshare là phải đáp ứng các sàng lọc tối thiểu bao gồm tư cách tham gia, tỷ lệ free-float và thanh khoản.

Dựa trên dữ liệu quá khứ tính đến 31/12/2015, hai sở đã tiến hành sàng lọc mô phỏng chỉ số VNX Allshare, theo đó có 451 cổ phiếu lọt vào rổ VNX Allshare, bao gồm 237 cổ phiếu từ HOSE và 214 cổ phiếu từ HNX.

VNX Allshare đại diện cho 92% giá trị vốn hóa và gần 94% giá trị giao dịch toàn thị trường chứng khoán Việt Nam, trong đó HOSE chiếm hơn 90% giá trị vốn hóa toàn rổ chỉ số.

Việc xây dựng chỉ số VNX Allshare được thực hiện trên nguyên tắc thống nhất về chuẩn áp dụng giữa 2 Sở, từ đó tạo độ tin cậy cho thị trường, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia vào thị trường Việt Nam, thể hiện sự minh bạch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững và khẳng định niềm tin đối với nhà đầu tư, thông báo của HOSE cho hay.

Chỉ số VNX Allshare có điểm chỉ số cơ sở là 1000 điểm và sẽ chính thức được triển khai từ ngày 24/10/2016.

Trường Văn