Dịp Tết vừa qua, huyện Ba Bể - Bắc Kạn được phân bổ hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết 5,127 tỉ đồng, song cán bộ cấp xã đã chi sai hơn 220 triệu đồng. Theo TTXVN, xã Cao Thượng đã kê thêm 63 hộ cận nghèo và kê vượt quy định 36 khẩu, chi sai 65 triệu đồng; xã Phúc Lộc kê thêm 61 hộ cận nghèo, chi sai 55 triệu đồng; xã Nam Mẫu kê thêm 151 hộ cận nghèo, chi sai 102,8 triệu đồng. Hai xã Chu Hương và Nam Mẫu đã...