TP - Ngoài những đơn hàng tuyển lao động tay nghề cao (kỹ sư, đốc công, quản lý xây dựng) lương 3.000 USD trở lên còn có các đơn hàng tuyển đầu bếp làm việc tại khách sạn cao cấp của UAE lương có thể 5.000 USD/tháng.