Những người quen biết Trương Thiều Hàm, bảo cô giống hệt như những phần tử khủng bố đang tiến hành “nhiệm vụ tự sát”, nhất mực kiên trì đến phút cuối, chỉ cần thành công thì có thể đánh đổi bằng cả sinh mệnh!