Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ KH&ĐT) công bố nghiên cứu “Chi tiêu công cho y tế, giáo dục và giao thông ở một số tỉnh thành tại Việt Nam”.

Chi ngan sach cho y te, giao duc tang nhung chat luong thap - Anh 1

Theo kết quả điều tra, nhà nước vẫn chủ đạo thực hiện các chương trình đầu tư công, nhất là ở vùng khó khăn. Dù chi ngân sách cho các lĩnh vực này ngày càng được ưu tiên, độ phủ chính sách tăng lên nhưng chất lượng dịch vụ yếu.

Quỳnh Nga