Trong mỗi hình tròn đều giấu một vật, bạn hãy thử sức xem có thấy chúng không nhé!

Chi mat 'dieu hau' moi nhin ra dieu bi mat trong hinh tron - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-mat-dieu-hau-moi-nhin-ra-dieu-bi-mat-trong-hinh-tron-3480615-p2.html">=> Đáp án

Chi mat 'dieu hau' moi nhin ra dieu bi mat trong hinh tron - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-mat-dieu-hau-moi-nhin-ra-dieu-bi-mat-trong-hinh-tron-3480615-p3.html">=> Đáp án

Chi mat 'dieu hau' moi nhin ra dieu bi mat trong hinh tron - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-mat-dieu-hau-moi-nhin-ra-dieu-bi-mat-trong-hinh-tron-3480615-p4.html">=> Đáp án

Chi mat 'dieu hau' moi nhin ra dieu bi mat trong hinh tron - Anh 4

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-mat-dieu-hau-moi-nhin-ra-dieu-bi-mat-trong-hinh-tron-3480615-p5.html">=> Đáp án

Chi mat 'dieu hau' moi nhin ra dieu bi mat trong hinh tron - Anh 5

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-mat-dieu-hau-moi-nhin-ra-dieu-bi-mat-trong-hinh-tron-3480615-p6.html">=> Đáp án

Chi mat 'dieu hau' moi nhin ra dieu bi mat trong hinh tron - Anh 6

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-mat-dieu-hau-moi-nhin-ra-dieu-bi-mat-trong-hinh-tron-3480615-p7.html">=> Đáp án

Chi mat 'dieu hau' moi nhin ra dieu bi mat trong hinh tron - Anh 7

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-mat-dieu-hau-moi-nhin-ra-dieu-bi-mat-trong-hinh-tron-3480615-p8.html">=> Đáp án

Ốc Sên