BizLIVE - Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của OCH đạt 11 tỷ đồng, giảm 86% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại dương (mã OCH), doanh thu thuần quý II đạt 171,9 tỷ đồng, tăng 21,6% so với quý II/2013. Nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp giảm khiến quý này lãi gộp của OCH ở mức 59,2 tỷ đồng, giảm 11,%.

Doanh thu từ hoạt động tài chính cũng giảm mạnh từ 194,2 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống 59,2 tỷ đồng quý này. Công ty cũng lỗ hơn 1,9 tỷ đồng từ hoạt động khác trong khi khoản lỗ này cùng kỳ chỉ ở mức hơn 495 triệu đồng.

Các công ty liên doanh liên kết chỉ đưa về khoản lãi hơn 609 triệu đồng cho OCH quý này, bằng 58% khoản tiền nhận được cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý II đạt 16,8 tỷ đồng, giảm 78% so với quý II/2013. Lợi nhuận lũy kế đạt 11 tỷ đồng, giảm 86% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

OCH lên mục tiêu tổng doanh thu 1.244 tỷ đồng và 155,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2014.

Với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, OCH mới hoàn thành 7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng tài sản OCH tính đến cuối tháng 6 ở mức 3.757,4 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 864,5 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 260,9 tỷ đồng, giảm 40% so với đầu năm.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu OCH trong 3 tháng qua

NGUYÊN MINH