Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nói như vậy tại phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 22.9, khi cho ý kiến vào dự Luật về Hội.

Chi ho tro kinh phi cho hoi khi lam nhiem vu Nha nuoc giao - Anh 1

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ: “Tôi từng làm Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nên biết rất rõ chuyện cứ mỗi thứ trưởng về hưu là có một hội ra đời”.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) mỗi thứ trưởng nghỉ hưu là lập một hội như: Hội Xuất khẩu lao động, Hội Bảo vệ quyền trẻ em, Hội Thương binh; rồi Bộ Quốc phòng có Hội Tìm kiếm hài cốt, Hội Gia đình liệt sĩ… “Thực tế hiện nay, nhiều hội ngành nghề ra đời lại mời các lãnh đạo nghỉ hưu về làm lãnh đạo hội, rồi lại đi xin đủ thứ từ trụ sở, xe, đến kinh phí hoạt động. Nhiều bộ trưởng nói với tôi là lo lắm vì bao nhiêu hội cứ “đeo” theo xin tiền” - bà Ngân dẫn chứng và nói thêm việc dự thảo Luật về Hội nhấn mạnh Nhà nước chỉ hỗ trợ kinh phí hoạt động cho hội khi thực hiện nhiệm vụ do Nhà nước giao.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội đánh giá dự thảo luật đã được hoàn chỉnh, có thể trình ra Quốc hội tại kỳ họp tới để thông qua vì không “nợ” dân thêm nữa.

XUÂN HẢI