Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính giải trình rõ tác động của giải pháp giảm 50% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân lực CNTT.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Chi giam 50% thue TNCN cho nhan luc cac nganh can khuyen khich? - Anh 1

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong trường hợp cần thiết, có thể chỉ giảm 50% thuế TNCN cho những cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực thực sự cần khuyến khích.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu giải trình rõ tác động của giải pháp giảm 50% thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực CNTT thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản đối trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết, có thể chỉ áp dụng mức ưu đãi này đối với cá nhân làm việc trong lĩnh vực công nghệ cao ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa; các ngành, lĩnh vực thực sự cần khuyến khích trong các năm 2017, 2018. Về lâu dài, cần đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân cho phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết theo hướng rà soát, thu hẹp phạm vi áp dụng để bảo đảm đúng với tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP; lựa chọn những nội dung cấp thiết cần tháo gỡ ngay, áp dụng trong thời gian ngắn, trong đó có báo cáo về vướng mắc hiện hành của chính sách tiền thuê đất áp dụng đối với doanh nghiệp.

Các giải pháp đề xuất áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp CNTT phải thống nhất với quy định trong dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trường hợp Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không quy định về tiêu chí và ưu đãi thuế, các cơ quan liên quan cần bổ sung các quy định này tại dự thảo Nghị quyết để kịp thời thực hiện trong các năm 2017, 2018. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các Luật về thuế để áp dụng lâu dài.

Cũng liên quan đến doanh nghiệp vừa và nhỏ, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung 5,8 tỷ đồng để hỗ trợ cho các tổ chức, hiệp hội thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho DNVVN trong năm 2016. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch đào tạo và kinh phí hỗ trợ cho các tổ chức hiệp hội triển khai nhiệm vụ trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2016 theo quy định.

PV