Thủ tướng giao Bộ GTVT chỉ đạo thực hiện chỉ định nhà thầu tư vấn lập dự án theo đúng quy định hiện hành. Chi tiết...