Thành phố Hồ Chí Minh

Ở TP.HCM: Mưa cũng ngập, nắng...cũng vẫn ngập. Ảnh minh họa/VNN QĐND Online - Thường trực UBND Thành phố vừa chấp thuận chủ trương cho phép Trung tâm Điều hành Chống ngập nước Thành phố được áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu “Hỗ trợ kỹ thuật dự án Chống ngập nước khu vực TP Hồ Chí Minh” do Chính phủ Hà Lan viện trợ không hoàn lại với trị giá 1,5 triệu Euro. UBND Thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện hoàn tất các thủ tục tiếp nhận tài trợ không hoàn lại từ quỹ FASEP (Pháp) cho nghiên cứu khả thi Dự án Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè- TP Hồ Chí Minh. Được biết hiện nay, TP Hồ Chí Minh đã được Ngân hàng Thế giới đầu tư 165 triệu USD trong giai đoạn I cho dự án tổng thể về thoát nước đô thị đang tiến hành thi công và hoàn thành giai đoạn I để tiếp tục sang giai đoạn II. Phạm Bá Nhiễu