Kể từ ngày 25/12/2009, FPT Mobile không còn là nhà phân phối điện thoại di động Samsung. Như vậy, trên thị trường chỉ còn hai nhà phân phối chính thức là công ty Phú Thái và công ty xuất nhập khẩu Viettel.

Lý do kết thúc hợp đồng được FPT Mobile đưa ra là do hiện nay Samsung đã trực tiếp sản xuất điện thoại di động tại Việt Nam đồng thời có những thay đổi về chính sách phân phối. Mặt khác, đến ngày 25/12/2009 cũng là ngày kết thúc hợp đồng đại lý phân phối điện thoại di động Samsung giữa công ty Công nghệ di động (FPT Mobile) và công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. TT