Trên đời này không có người đàn ông lạnh lùng, đơn giản là sự ấm áp của anh ta không dành cho bạn mà thôi.

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 1

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 2

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 3

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 4

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 5

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 6

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 7

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 8

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 9

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 10

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 11

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 12

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 13

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 14

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 15

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 16

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 17

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 18

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 19

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 20

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 21

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 22

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 23

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 24

Chi co nguoi dan ong khong yeu moi lanh lung voi ban - Anh 25

Theo Trí Thức Trẻ