10 giây cũng không thể làm khó những cặp mắt cú vọ tinh tường nhé!

Chi co doi mat cu vo moi phat hien cac chu cai an nap trong 10 giay - Anh 1

Chữ O nằm ở đâu?

Chữ W nằm ở đâu?

Chữ F nằm ở đâu?

Số 5 nằm ở đâu?

Chữ q nằm ở đâu?

Chữ p nằm ở đâu?

Chữ C nằm ở đâu?

Hãy tìm chữ d.

Chữ X nằm ở đâu?

Số 8 nằm ở đâu?

Ốc Sên