Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã Ck: MWG) vừa thông báo tóm tắt kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2016.

Theo đó, doanh thu 10 tháng đầu năm 2016 của Mobile Group (MWG) là 35.029 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016 là 34.166 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 103% kế hoạch năm và tăng trưởng 76% so với cùng kỳ năm 2015.

Chi can 10 thang, The gioi di dong da vuot chi tieu doanh thu ca nam - Anh 1

Ảnh minh họa.

Lợi nhuận sau thuế lũy kế 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1.330 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016 là 1.388 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 96% kế hoạch đề ra và tăng trưởng 57% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu online 10 tháng đầu năm 2016 của doanh nghiệp này đạt 2.531 tỷ đồng. So với kế hoạch năm 2016 là 3.300 tỷ đồng thì MWG đã hoàn thành 77% kế hoạch năm và tăng trưởng 102% so với cùng kỳ năm 2015.

MWG cho biết, trong 10 tháng qua, công ty đã khai trương 469 siêu thị mới trên toàn quốc. Trong đó, số siêu thị Thegioididong.com đã mở thêm 365 siêu thị mới và Điện máy Xanh mở thêm 104 cửa hàng.

Như vậy tính đến cuối tháng 10/2016, MWG có 1.102 siêu thị đang hoạt động, trong đó, chuỗi Thegioididong.com có 929 siêu thi và 173 siêu thị Điện máy Xanh.

VĂN HUY