Chiều 16/10, tại Khu CN Hòa Phú, huyện Long Hồ, Đảng ủy Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long công bố Quyết định thành lập chi bộ Công ty TNHH Tỷ Xuân - Chi bộ đầu tiên trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Chi bộ Công ty TNHH Tỷ Xuân- Công ty liên doanh có vốn đầu tư của Đài Loan- có 18 đảng viên, trực thuộc Đảng ủy cơ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Đảng ủy Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã chỉ định Ban chấp hành lâm thời chi bộ Công ty TNHH Tỷ Xuân với 5 thành viên do đồng chí Nguyễn Việt Trung, Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Tỷ Xuân là Bí thư. Ban chấp hành chi bộ được giao trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, phương hướng nhiệm vụ hoạt động và chuẩn bị các nội dung để tiến hành Đại hội chi bộ theo đúng các quy định của Điều lệ Đảng. Công ty TNHH Tỷ Xuân có trên 7.600 công nhân, chuyên sản xuất các loại giầy xuất khẩu, là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động có hiệu quả tại Khu công nghiệp Hòa phú của tỉnh Vĩnh Long. Chi bộ được thành lập sẽ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo và tuyên truyền, vận động các thành viên trong Công ty thực hiện chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy định của công ty. Đồng thời, chi bộ sẽ tham gia xây dựng Công ty phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và của người lao động, góp phần phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa./. Theo TTXVN