Ngày 29-10, Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động “Người Việt Nam (VN) ưu tiên dùng hàng VN” do ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng thuốc sản xuất trong nước phát triển được hay không một phần phụ thuộc vào các bác sĩ. “Mua xe hơi có thể dễ nhưng mua thuốc thì khó. Người VN mua thuốc VN còn tùy thuộc vào thầy thuốc. Người bệnh không nghe người bán hàng mà nghe thầy thuốc” - ông Nhân nói.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN, đề án “Người VN ưu tiên dùng thuốc VN” do Bộ Y tế khởi xướng là chương trình cụ thể nằm trong cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”. Tuy nhiên, hiện có 25 tỉnh, thành hưởng ứng đề án “Người VN ưu tiên dùng thuốc VN”. Theo ông Nhân, dù có giải pháp tuyên truyền khá mạnh mẽ, xây dựng chính sách cụ thể nhưng Bộ Y tế chưa có chế tài đối với những người không thực hiện nên tỉ lệ các địa phương hưởng ứng còn thấp. Ông Nhân cũng đề nghị Bộ Y tế nên có giải thưởng cho báo chí để góp phần tuyên truyền cho chương trình này.