Những con chim này có tài ngụy trang đỉnh cao luôn, bạn có thể phát hiện ra chúng chỉ trong 10 giây? Hãy thử nhé!

Chi 10 giay, ban co the tim con chim dang nguy trang? - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-10-giay-ban-co-the-tim-con-chim-dang-nguy-trang-3497247-p2.html">=> Đáp án

Chi 10 giay, ban co the tim con chim dang nguy trang? - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-10-giay-ban-co-the-tim-con-chim-dang-nguy-trang-3497247-p3.html">=> Đáp án

Chi 10 giay, ban co the tim con chim dang nguy trang? - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/chi-10-giay-ban-co-the-tim-con-chim-dang-nguy-trang-3497247-p4.html">=> Đáp án

Ốc Sên