Các bạn còn được thưởng thức nhiều hình ảnh cực chế nữa như: Đẹp trai có gì sai, Songoku tái xuất giang hồ...

Chet mat thoi voi nhung con nguoi vui tinh nhat qua dat - Anh 1

Mùa ném đá.

Chet mat thoi voi nhung con nguoi vui tinh nhat qua dat - Anh 2

Tình yêu bất chấp độ cao.

Chet mat thoi voi nhung con nguoi vui tinh nhat qua dat - Anh 3

Thánh Pepsi.

Chet mat thoi voi nhung con nguoi vui tinh nhat qua dat - Anh 4

Nghệ thuật của học trò.

Chet mat thoi voi nhung con nguoi vui tinh nhat qua dat - Anh 5

Công phu thâm hậu.

Chet mat thoi voi nhung con nguoi vui tinh nhat qua dat - Anh 6

Kết thúc của tình tay ba.

Chet mat thoi voi nhung con nguoi vui tinh nhat qua dat - Anh 7

'Không biết giờ này em đang làm gì, gặm xương cá chăng?'.

Chet mat thoi voi nhung con nguoi vui tinh nhat qua dat - Anh 8

Songoku tái xuất giang hồ.

Chet mat thoi voi nhung con nguoi vui tinh nhat qua dat - Anh 9

'Đẹp trai có gì sai?'.