Đâu phải ai cũng có khả năng "phi thường" để thực hiện những pha thử thách mạo hiểm.