Con lừa ra khỏi xe tải lập tức nhảy lùi lại, ngần ngại khi lần đầu tiên nhìn thấy cánh đồng cỏ xanh tươi.

Video: Lừa giật mình khi lần đầu thấy cỏ tươi:

Sự việc được ghi lại tại khu bảo tồn ngựa hoang Montgomery Creek Ranch, bang North California, Mỹ.