Người phụ nữ "nghiện" dùng hình ảnh của người nổi tiếng để làm nền cho tác phẩm của mình.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 1

Cũng gần giống nhưng không được hoàn hảo cho lắm.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 2

Làm ngược lại thế này mới "độc" nè.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 3

Không có xe to thì ta dùng tạm xe nhỏ vậy.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 4

Chị cũng gập được hết người rồi nhé.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 5

Thấy chị có thua kém gì người mẫu chuyện nghiệp không?

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 6

Nó còn có nhiều tác dụng lắm chứ bộ.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 7

Cả người chị cũng "bạc" hết rồi nhé.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 8

Chỉ được thế này thôi, chân không tới đầu được đâu.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 9

Chị tạo dáng có xấu hơn người mẫu là bao đâu.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 10

Không quan trọng là cầm gì, mà tạo dáng giống là được rồi.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 11

Nhìn chị cũng ra dáng "người mẫu" đấy chứ?

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 12

Tóc chị cũng xếp "tim" được đấy nhé.

Chet cuoi voi nguoi thich 'nhai' nguoi noi tieng - Anh 13

Ối giời, nước này không mát như bia.