Anh chàng này khiến mọi người được trận cười sảng khoái với những hành động của mình.