Đoạn clip ghi lại hình ảnh em bé mới sinh tưởng má của bạn là ti mẹ nên bú một cách ngon lành.

Video: Em bé mới sinh nhầm má bạn là ti mẹ: