Quả thật việc học đối với em rất chán và chẳng hứng thú tý nào cả. Em vừa học xong môn lịch sử kinh tế, em cũng không hiểu vì sao thầy dạy chỉ lo đọc cho các sinh viên chép, ngoài ra còn nói: các em chép thì mới có cái mà để học nữa chứ.