PLVN đã liên tiếp có bài phản ánh những sai phạm xảy ra tại Cty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long, nhận được rất nhiều sự đồng thuận từ dư luận. Đặc biệt, đã có việc chênh lệch giá bán buôn tại Cty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long với nhà phân phối cấp I quá lớn, gây thất thoát cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Kỳ này, PLVN tiếp tục phân tích, làm rõ thêm những vấn đề liên quan…

Chênh lệch giá là có…

Căn cứ các nội dung báo cáo của Đoàn công tác, ngày 22/3/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy và HĐTV Vinataba đã họp xem xét, bỏ phiếu kín xin ý kiến vấn đề liên quan và chính thức có kết luận báo cáo lên Bộ Công Thương. Theo đó, việc chênh lệch giá sản phẩm Thăng Long bao cứng và bao mềm giá bán buôn của nhà phân phối cấp I và giá bán buôn theo thu thập của Đoàn xác minh là có cơ sở. Cty Thuốc lá Thăng Long có chấp hành việc tăng giá bán sản phẩm nhưng chưa triệt để theo chỉ đạo của TCty, cần rút kinh nghiệm. Liên quan đến Cty Thương mại Thuốc lá, năm 2011, báo cáo số liệu về tiêu thụ sản phẩm Vinataba còn sai.

Trước đó, ngày 14/3, ông Đặng Xuân Phương và lãnh đạo Cty Thuốc lá Thăng Long đã có giải trình gửi Tổng Giám đốc Vinataba cho rằng, việc căn cứ xác định chênh lệch giá trên là mang tính quy chụp, không có cơ sở pháp lý và không có tính khách quan; khẳng định Cty thường xuyên chỉ đạo, kiểm soát giá bán sản phẩm tại nhà phân phối cấp I theo hóa đơn bán hàng không được vượt quá 10% giá bán của Cty để tạo sức cạnh tranh của sản phẩm.

Dường như trái ngược với giải trình trên thì mới đây nhất, ngày 27/3/2012, Thanh tra Tổng cục Thuế đã có cuộc làm việc và đối chiếu giá bán ra 2 loại sản phẩm thuốc lá Thăng Long bao cứng và bao mềm tại Cty với giá bán bình quân tại 20 khách hàng/140 nhà phân phối cấp I của Cty Thuốc lá Thăng Long thì thuế TTĐB năm 2011 chênh lệch tăng trên 473,6 triệu đồng. Lý do được Thanh tra đưa ra là do Cty bán cho khâu thương mại theo giá thấp hơn 10% giá do các Cty thương mại bán ra, vi phạm nghiêm trọng quy định về thuế TTĐB. Với số tiền chênh lệch từ thuế TTĐB mà Cty Thuốc lá Thăng Long vi phạm, Thanh tra Tổng Cục thuế quyết định truy thu toàn bộ số tiền trên, phạt 10% số tiền công ty này đã vi phạm.

Tiền rơi vào túi ai?

Theo kết luận của Thanh tra Tổng cục Thuế, kết quả của đợt kiểm tra chỉ dự trên sổ sách kế toán, bảng kê số lượng thuốc lá Thăng Long bao cứng và bao mềm từ hóa đơn GTGT bán ra do đơn vị xuất trình tại thời điểm thanh tra đối chiếu. Đoàn Thanh tra không tiến hành điều tra, xác minh đối chiếu trên thị trường, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý nhà nước về tính trung thực của các tài liệu, bảng kê đã xuất trình. Nếu sau này phát hiện có chênh lệch khác ngoài số liệu đã xuất trình cho Đoàn Thanh tra thì đơn vị chịu trách nhiệm hoàn toàn.

Như vậy, vấn đề đặt ra là việc chênh lệch giá bán sản phẩm Thăng Long bao mềm và bao cứng thực tế là bao nhiêu mà ông Đăng Xuân Phương cùng ban giám đốc Cty Thuốc lá Thăng Long không biế t(?). Trong khi đó, hàng tháng hoặc hàng tuần, Phòng Thị trường thuộc Cty này có đánh giá báo cáo rất cụ thể từng khu vực thị trường.

Cụ thể, theo báo cáo ngày 30/6/2011, từ ngày 16/9/2011 đến ngày 30/9/2011, tại Hà Nội giá bán sản phẩm Thăng Long bao cứng phổ biến ở mức 8.050 - 8.100 đồng/bao; sản phẩm Thăng Long bao mềm phổ biến ở mức 7.050 đến 7.150 đồng/bao. Tương tự, tại báo cáo ngày 30/11/2011, từ ngày 1/11/2011 đến 30/11/2011 giá bán phổ biến sản phẩm Thăng Long bao cứng ở mức 7.350 - 7.400 đồng/bao, bao mềm phổ biến ở mức 7.750 - 7.850 đồng/bao. So sánh với giá mà Cty Thuốc lá Thăng Long bán buôn cho nhà phân phối cấp I thì thấy ngay được giá chênh lệch là từ 2.100 đồng - trên 3.000 đồng/bao sản phẩm.

Theo đánh giá của Vinataba, mỗi tháng Cty Thuốc lá Thăng Long tiêu thụ khoảng 34 triệu bao, do vậy có thể thấy được mức giá chênh lệch tại Cty này với giá tiêu thụ trên thị trường hàng tháng lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2011, lợi nhuận cao nhất mà Cty này đạt được là 129 tỷ đồng/năm. Ngay việc chênh lệch giá trên Đoàn xác minh của Vinataba đã chứng minh bằng việc đưa ra 13 hóa đơn GTGT của Cty CP Vạn Thuận Phát (NPP cấp I) tại Cao Bằng vào tháng 11 - 12/2011 thì sản phẩm Thăng Long bao mềm có mức độ chênh lệch lên đến 25%; sản phẩm Thăng Long bao cứng tháng 11 chênh lệch 12,7% và tháng 12 chênh lệch là 16,66%.

Sau khi nhận được bản giải trình của ông Phương, Đoàn Kiểm tra của Vinataba đã phân tích rõ và cho rằng: Bản giải trình trên mâu thuẫn với chứng cứ mà Đoàn đã thu thập được và các báo cáo của Phòng Thị trường Cty phản ánh. Hay nói cách khác, Cty đã chỉ đạo nhà phân phối cấp I ghi giá bán trên hóa đơn GTGT thấp hơn giá bán thực tế trên thị trường, đi ngược quy luật giá trị thị trường(?!)

Nhóm PV