(Bongda24h) - Chelsea đã có một chiến thắng nhẹ nhàng với cách biệt tối thiểu trước Everton qua đó có thêm 3 điểm và một sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho cuộc chiến với Liverpool và Manchester United tuần sau