Hiddink chủ động chọn một trận đấu đầy căng thẳng để ra mắt. Kết quả: Chelsea của ông đã chiến thắng đầy hợp lý...