(CAO) Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) vừa cho biết, kể từ 10/11/2012, Nghị định 71/CP của Chính phủ về xử phạt trong lĩnh vực an toàn giao thông (sửa đổi một số điều trong Nghị định 34/CP) có hiệu lực. Theo đó, những lái xe đã bị tạm giữ hết các loại giấy tờ, mà tiếp tục điều khiển phương tiện lưu thông sẽ bị xử phạt như không có bằng lái.

Nghị định 71/2012/NĐ-CP quy định: “Để bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt còn có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm một trong các hành vi quy định tại Nghị định này theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Khi bị tạm giữ giấy tờ theo quy định tại khoản này, nếu quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông, sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ” (sửa đổi, bổ sung Điều 54 Nghị định 34/2010/NĐ-CP về Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm). Đây là một biện pháp chế tài mới nhằm “vá lỗ hổng”, giải quyết tình trạng lâu nay vẫn xảy ra là người vi phạm không đến giải quyết vụ việc vi phạm mà dùng biên bản vi phạm do CSGT (hoặc cán bộ cơ quan chức năng khác) lập để tiếp tục điều khiển phương tiện (nếu người vi phạm là lái xe bị tạm giữ giấy phép lái xe) hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông (nếu người vi phạm là chủ phương tiện). Tuy nhiên, theo quy định nêu trên, khi chưa “quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm...” thì người bị tạm giữ giấy tờ vẫn có thể sử dụng biên bản (như một tờ biên nhận) để “tạm thay” cho các giấy tờ bị tạm giữ (kể cả giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe...) để điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông mà không thể bị “áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ”.

Không chỉ là tạm giữ giấy tờ, Nghị định 71 còn có quy định: “Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 10 (mười) ngày trước khi ra quyết định xử phạt” đối với một số hành vi vi phạm được quy định tại các Điều 8, 9, 10, 11, 19, 20, 24, 26, 36, 38 và chủ phương tiện phải chịu mọi chi phí (nếu có) cho việc sử dụng phương tiện khác thay thế để vận chuyển người, hàng hóa được chở trên phương tiện bị tạm giữ.