(ANTĐ) - Tôi nhập ngũ năm 1962 và đóng quận tại Tây Nguyên là vùng bị nhiễm chất độc da cam. Tháng 10-1971 tôi bị thương và được phục viên. Hiện nay, tôi đang được hưởng chế độ thương binh hàng tháng. Vậy tôi có thể được hưởng chế độ chất độc da cam hay không và chế độ đó như thế nào?