QĐND-Thiếu tá Trần Thị Nữ, Xưởng X265, Cục Quân khí (Tổng cục Kỹ thuật) hỏi: Bố, mẹ chồng tôi năm nay đã hơn 85 tuổi, bị đau ốm, điều trị tại nhà đã hơn một tháng (có xác nhận của địa phương) và chưa được hưởng trợ cấp lần nào. Vậy gia đình tôi có được hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất không?

Về vấn đề này, tòa soạn trả lời như sau: Theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BQP ngày 8-2-2010 của Bộ Quốc phòng thì sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng có quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng quản lý thì được xét trợ cấp khó khăn đột xuất (trừ các trường hợp đã quy định tại Quyết định số 205/2004/QĐ-TTg ngày 10-12-2004 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp). Tại Điều 3 của Thông tư 13 nêu rõ điều kiện và mức trợ cấp khó khăn đột xuất như sau: 1. Gia đình gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai bất thường do thiên nhiên hoặc con người gây nên làm nhà ở của gia đình bị đổ, sập, trôi, cháy, hư hỏng nặng, hoặc gia đình phải di dời chỗ ở… thì được xét trợ cấp khó khăn đột xuất với mức 1.000.000 đồng/suất/lần; 2. Thân nhân bao gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc bản thân ốm đau từ một tháng trở lên hoặc phải điều trị một lần tại bệnh viện từ 15 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 300.000 đồng/suất/lần; 3. Chế độ trợ cấp quy định nêu trên được thực hiện không quá hai lần trong một năm đối với một đối tượng. Đối chiếu với các quy định nêu trên thì gia đình đồng chí thuộc diện được hưởng trợ cấp khó khăn đột xuất.