- Tôi đang công tác trong một công ty nhà nước. Bị sẩy thai khoảng 2 tháng rồi. Xin hỏi chế độ đối với người bị sẩy thai pháp luật lao động quy định như thế nào? Thời gian nghỉ được bao lâu và có được trợ cấp tiền không? (Câu hỏi của bạn Lê Kim Hiền, Lê Thái Tổ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long, kimhien360@...).

Vấn đề chị hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau: Điều 117 Bộ luật Lao động quy định: Trong thời gian nghỉ việc để đi khám thai, để thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình hoặc do sẩy thai người lao động nữ được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hoặc được người sử dụng lao động trả một khoản tiền bằng mức trợ cấp bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ việc và chế độ trợ cấp nói tại khoản này do Chính phủ quy định. Hết thời gian nghỉ thai sản theo chế độ và cả trong trường hợp được phép nghỉ thêm không hưởng lương, khi trở lại làm việc, người lao động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc. Điều 30 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định: Khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một tháng, hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng, bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng, năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Điều 35 Luật Bảo hiểm Xã hội quy định: Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 30 của luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, lao động nữ sau khi hưởng chế độ thai sản theo quy định nếu sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 37 Luật Bảo hiểm Xã hội và Điều 17 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hà My thực hiện Bạn đọc có thắc mắc về pháp luật, có thể gửi theo mẫu dưới đây: Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.