QĐND - Bạn đọc Nguyễn Thị Tần là nhà giáo, hiện thường trú tại Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội hỏi: Tôi được cấp trên cho nghỉ chờ hưu từ năm 2004, đến năm 2010 mới có quyết định nghỉ hưu chính thức. Như vậy, tôi có 26 năm công tác liên tục ở vùng sâu, vùng xa và 6 năm nghỉ chờ hưu. Xin được hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên không?

QĐND - Bạn đọc Nguyễn Thị Tần là nhà giáo, hiện thường trú tại Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội hỏi: Tôi được cấp trên cho nghỉ chờ hưu từ năm 2004, đến năm 2010 mới có quyết định nghỉ hưu chính thức. Như vậy, tôi có 26 năm công tác liên tục ở vùng sâu, vùng xa và 6 năm nghỉ chờ hưu. Xin được hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên không?

Trả lời:

Về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, theo Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 của Chính phủ quy định về thời gian không được tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau: Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu; thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Theo trình bày, thì chị đã có quyết định chính thức nghỉ hưu từ năm 2010, do đó căn cứ vào quy định trên và các điều khoản của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Nội vụ: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4-7-2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, trường hợp của chị sẽ không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26-11-2011 Quốc hội khóa XIII, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với đội ngũ giáo viên đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ thâm niên". Đây là thông tin đáng mừng đối với những giáo viên đã nghỉ hưu.