Việc áp dụng Nghị định 61 hiện nay gặp rất nhiều khó khăn và có nhiều bất cập trong cách tính và đơn giá nhuận bút

Chiều 24/9, tại thành phố Vũng Tàu, Đài Phát thanh-Truyền hình các tỉnh trong khu vực miền Đông Nam bộ đã tổ chức Hội thảo chuyên đề về thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí phát thanh, truyền hình theo Nghị định 61/CP của Chính phủ. Các tham luận đều cho rằng việc áp dụng Nghị định 61 hiện nay gặp rất nhiều khó khăn và có nhiều bất cập trong cách tính và đơn giá nhuận bút. Cụ thể, trong thực tế nhiều thể loại của báo hình không được quy định trong Nghị định 61, như các chương trình tọa đàm, giải trí văn nghệ, sức khỏe, giáo dục… khiến cho các Đài loay hoay khi chi trả chế độ thù lao và mỗi tỉnh thực hiện một kiểu. Điều này rất khó cho các Đài giải trình khi thanh tra, kiểm toán. Bên cạnh đó, việc trừ định mức theo mức lương tăng hàng năm và hệ số lương thâm niên tăng theo ngạch bậc là quá cao sẽ rất khó cho phóng viên ở những tỉnh nghèo, ít đề tài, sự kiện thông tin. Ngoài ra, việc ấn định trích trong khoảng 3% đến 15% nguồn các thu của Đài làm quỹ nhuận bút cũng có nhiều hạn chế, không khuyến khích được phóng viên sản xuất các tác phẩm, chương trình có chất lượng. Thực tế, đối với tỉnh có nguồn thu thấp thì không đảm bảo việc chi trả nhuận bút, nhưng ngược lại tỉnh có nguồn thu lớn thì việc chi trả bị giới hạn v.v…Chính vì vậy, một số Đài đến nay vẫn chưa áp dụng Nghị định 61 hoặc chỉ áp dụng một phần. Tại Hội thảo, các Đài cho rằng cần sớm có những điều chỉnh trong Nghị định 61 cho sát với thực tế, đảm bảo các chế độ, đồng thời khuyến khích phóng viên có những tác phẩm có chất lượng./. Theo TTXVN