(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Văn Chung (nguyn.chung@...) hỏi: Hè năm 2012, hiệu trưởng nhà trường (vùng đặc biệt khó khăn) không cấp giấy nghỉ phép cho 2 giáo viên với lý do nơi ở của cha mẹ họ cách trường có 40 km. Vậy, việc hiệu trưởng không cấp giấy nghỉ phép có đúng quy định không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Chung như sau:

Theo Điều 9, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, trong thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang khi nghỉ hàng năm, nghỉ ngày lễ, tết, nghỉ việc riêng được hưởng lương theo quy định của pháp luật về lao động, được thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình.

Tại khoản 1, Điều 2, Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính quy định đối tượng được thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, núi cao, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc) có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.

- Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng còn lại có đủ điều kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy cho đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết.

Nội dung chi, mức thanh toán

Chế độ thanh toán tiền phương tiện đi lại; tiền phụ cấp đi đường khi nghỉ phép hàng năm được quy định tại Điều 4 Thông tư 141/2011/TT-BTC như sau:

Người đi nghỉ phép được thanh toán tiền phụ cấp đi đường (tương đương với mức phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành) và tiền phương tiện đi lại khi nghỉ phép năm.

Tiền phương tiện đi lại bao gồm: Tiền phương tiện vận tải (trừ phương tiện máy bay) của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật bao gồm: tiền phương tiện chiều đi và về từ nhà đến ga tàu, bến xe; vé tàu, xe vận chuyển đến nơi nghỉ phép và theo chiều ngược lại.

Mức thanh toán: Theo giá ghi trên vé, hóa đơn mua vé; giá vé không bao gồm các chi phí dịch vụ khác (Tham quan du lịch, các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu). Trường hợp cán bộ công chức đi nghỉ phép sử dụng phương tiện là máy bay khi có vé hợp pháp sẽ được thanh toán tối đa theo giá cước vận tải khách công cộng bằng phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy phù hợp với tuyến đường đi nghỉ phép.

Đối với những đoạn đường không có phương tiện vận tải của tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật mà người đi nghỉ phép phải thuê phương tiện vận tải khác thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị xem xét quyết định cho thanh toán tiền thuê phương tiện mà người đi nghỉ phép đã thuê trên cơ sở hợp đồng thuê phương tiện hoặc giấy biên nhận thanh toán với chủ phương tiện theo số ki-lô-mét thực đi và đơn giá khoán được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Nếu người đi nghỉ phép năm tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện theo số ki-lô-mét thực đi, tương ứng với mức giá vận tải phổ biến của loại phương tiện công cộng tại địa phương nhưng không vượt quá mức khoán tiền tự túc phương tiện khi đi công tác và phải được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Giấy nghỉ phép là một trong các giấy tờ làm căn cứ thanh toán

Ngoài các chứng từ về tiền phụ cấp đi đường, tiền phương tiện đi lại, người đi nghỉ phép năm phải có các giấy tờ sau làm căn cứ thanh toán:

- Giấy nghỉ phép năm do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp.

- Đối với các đối tượng đi nghỉ phép năm để thăm vợ hoặc chồng; con; cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết phải có đơn và được chính quyền địa phương nơi thân nhân cư trú hoặc cơ sở y tế xác nhận có người thân bị ốm đau đi điều trị ở cơ sở y tế, điều trị dài hạn tại nhà, hoặc bị chết.

Về trường hợp ông Nguyễn Văn Chung, theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 5 Bản quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạọ, thì thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng. Vào thời gian nghỉ hè hàng năm, nếu giáo viên giảng dạy ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn muốn về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán, hiệu trưởng trường phải giải quyết nghỉ phép và cấp giấy nghỉ cho giáo viên (trừ trường hợp đột xuất do yêu cầu công việc mà không bố trí được thời gian cho giáo viên nghỉ phép).

Cùng với các chứng từ thanh toán, giấy nghỉ phép là một trong các giấy tờ làm căn cứ cho việc thanh toán tiền phụ cấp đi đường, phụ cấp tiền phương tiện đi lại. Việc hiệu trưởng nhà trường không cấp giấy nghỉ phép cho giáo viên với lý do nơi ở của cha mẹ họ cách trường có 40 km là trái quy định.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

- Quy định về thời gian nghỉ phép năm

- Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức