(Chinhphu.vn) - Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ công chức viên chức (CBCCVC) được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà người đó đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

Ông Đoàn Đình Trường (diepvienkx1@...) được tuyển dụng công chức UBND huyện năm 2008, xếp lương ngạch chuyên viên cao đẳng bậc 1, hệ số 2,10.

Năm 2009, ông Trường được UBND huyện tặng Giấy khen và năm 2010 ông được xét nâng lương trước thời hạn lên bậc 2, hưởng lương từ ngày 1/12/2010. Đầu năm 2012, ông Trường được Cục Thống kê thành phố tặng Giấy khen. Ông Trường muốn biết, với Giấy khen này ông có được nâng bậc lương trước thời hạn không?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời trường hợp của ông Trường như sau:

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được quy định tại điểm 1, Mục III Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC như sau:

- CBCCVC lập thành tích xuất sắc đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng văn bản) trong thực hiện nhiệm vụ, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và còn thiếu từ 1 tháng đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định.

Tỷ lệ CBCCVC được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 5% tổng số CBCCVC thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

- Việc xét nâng bậc lương trước thời hạn đối với CBCCVC được căn cứ vào thành tích xuất sắc cao nhất mà CBCCVC đạt được trong suốt thời gian giữ bậc lương và không được thực hiện hai lần nâng bậc lương trước thời hạn trở lên trong thời gian giữ một bậc lương.

Thời điểm tính hưởng bậc lương mới do được nâng bậc lương trước thời hạn được tính kể từ ngày CBCCVC có số tháng giữ bậc lương cũ cộng với số tháng được nâng bậc lương trước thời hạn bằng số tháng theo quy định để được nâng bậc lương thường xuyên. Trường hợp ngày ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn sau thời điểm được tính hưởng bậc lương mới thì CBCCVC được truy lĩnh tiền và truy nộp bảo hiểm xã hội phần chênh lệch tiền lương tăng thêm giữa bậc lương mới so với bậc lương cũ.

- Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của CBCCVC do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý CBCCVC trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp quy định. Căn cứ vào quy định này, những CBCCVC thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 5% tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp ông Đoàn Đình Trường có trình độ chuyên môn nghiệp vụ Cao đẳng, được tuyển dụng năm 2008, xếp lương bậc 1, A0, hệ số 2,10. Năm 2009 ông được UBND cấp huyện tặng giấy khen; năm 2010 ông được nâng lương trước thời hạn lên bậc 2 hệ số 2,41 hưởng lương từ ngày 1/12/2010.

Như vậy, thời gian nâng bậc lương lần sau của ông Trường được tính kể từ ngày 1/12/2010, theo quy định tại Điểm 1, Mục II Thông tư 03/2005/TT-BNV thì đến ngày 1/12/2013 ông Trường được xét nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 3.

Trong thời gian giữ bậc 2, do có thành tích xuất sắc nên đầu năm 2012 ông Trường được Cục Thống kê thành phố tặng thưởng giấy khen. Tuy nhiên với thành tích lần này ông Trường có được đưa vào diện xét nâng lương trước thời hạn hay không, cần phải căn cứ vào quy định về tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của CBCCVC do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý CBCCVC trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp ban hành. Căn cứ vào quy định này, CBCCVC thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 5% tổng số biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Tin liên quan:

>> Tính thời gian nâng lương viên chức khi chuyển ngạch bậc

>> Chế độ nâng bậc lương trong công ty cổ phần

>> Điều kiện xét nâng ngạch lương không qua thi

>> Quy định về nâng ngạch lương với người lao động

>> Chế độ nâng bậc lương với người lao động

>> Chế độ nâng bậc lương với công chức cấp xã khi chuyển công tác

>> Cách xác định thời gian nâng bậc lương khi chuyển ngạch