Bạn Nguyễn Đình Chương (phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì, Phú Thọ) và một số bạn hỏi: Điều kiện nghỉ hưu và cách tính lương hưu hàng tháng đối với công an nhân dân quy định thế nào?