Thời tiết chuyển mùa khiến sức đề kháng của trẻ giảm nên bạn cần có chế độ dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho trẻ khi chuyển mùa.

Video: Chế độ dinh dưỡng tăng sức đề kháng cho trẻ khi chuyển mùa: