(Chinhphu.vn) - Ông Nguyễn Việt Anh (Hà Nội) có bố là thương binh, ông của ông là người có công với cách mạng nhưng đã cao tuổi, không đủ sức khỏe để đi điều dưỡng tại các cơ sở của nhà nước. Ông Việt Anh muốn biết về chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng.

Vấn đề ông Việt Anh hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng, Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 11/9/2010, liên Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Y tế đã ban hành Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH- BTC - BYT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21/11/2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 12/4/2007 hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng, chế độ điều dưỡng đối với người có công với cách mạng được quy định tại Điều 3, Điều 4, Mục II Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT như sau:

Đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng

Điều dưỡng mỗi năm một lần đối với:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945;

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945;

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh), bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang sống tại gia đình;

- Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Điều dưỡng luân phiên 5 năm một lần đối với:

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến;

- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến;

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%;

- Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81% đang sống tại gia đình;

- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Chế độ điều dưỡng tại gia đình và cơ sở điều dưỡng

Tại gia đình, mức chi điều dưỡng là 800.000 đ/người/lần

Tại các cơ sở điều dưỡng thời gian điều dưỡng tối đa là 10 ngày (không kể thời gian đi và về) với mức chi điều dưỡng 1.500.000 đồng/người/lần, bao gồm: Tiền ăn sáng và 2 bữa chính: 1.100.000 đồng; Thuốc bổ và thuốc chữa bệnh thông thường: 100.000 đồng; Quà tặng người đi điều dưỡng:100.000 đồng; Chi khác (khăn mặt, xà phòng, bàn chải, thuốc đánh răng, nghe chuyện thời sự, tham quan, chụp ảnh, phục hồi chức năng,…): 200.000 đồng;

Trong thời gian điều dưỡng tập trung nếu bị ốm đau đột xuất thì được giới thiệu đi điều trị tại bệnh viện gần nhất theo chế độ bảo hiểm y tế hiện hành;

Trường hợp đối tượng đi điều dưỡng tập trung, nếu không ở hết thời gian của đợt điều dưỡng thì không được thanh toán lại tiền. Số kinh phí còn lại do Sở Lao động -Thương binh và Xã hội quản lý để tăng số đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng hàng năm;

Trường hợp ông Nguyễn Việt Anh có bố là thương binh và có ông là người có công với cách mạng; hiện nay người ông tuổi cao, không đủ sức khỏe để đi điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng của nhà nước. Thông tin mà ông Anh cung cấp còn chưa rõ như: người bố của ông Anh là thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động bao nhiêu phần trăm? Người ông của ông Anh là người có công với cách mạng trong trường hợp nào? Vì vậy, đề nghị ông Anh đối chiếu quy định với trường hợp cụ thể để biết người bố, người ông của ông thuộc diện hưởng chế độ điều dưỡng 1 năm/1 lần hay chế độ điều dưỡng luân phiên 5 năm/1 lần.

Nếu người ông của ông Anh sức khỏe yếu không thể đi điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng được thì gia đình cần đề nghị với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện biết, để sắp xếp trường hợp này theo chế độ điều dưỡng tại gia đình.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT thì mức hưởng chế độ điều dưỡng tại gia đình là 800.000 đồng/người/1 lần.

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành lập kế hoạch chi tiết và tổ chức đưa đối tượng đi điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng hoặc điều dưỡng tại gia đình theo quy định. Đối với người hưởng chế độ điều dưỡng tại gia đình, sẽ được thực hiện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Y tế tổ chức thăm khám sức khỏe tại chỗ.

Luật sư Trần Văn Toàn
VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.